Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20528/2021
29-04-2021
14-05-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής/Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη ή/και Μηχανική των Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή/και Μηχανική των Πολυμερών από ΑΕΙ της Ημεδαπής ή Αλλοδαπής

ON/OFF

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών (συμπεριλαμβανομένων των ετών εκπόνησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών)

12/έτος

ΜΙΝ: 5x12=60

ΜΑΧ: 7x12=84

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (τουλάχιστον 10) σε συζυγή πολυμερή ή/και τεχνικές χαρακτηρισμού πολυμερών

10/Δημοσίευση

ΜΙΝ: 50

ΜΑΧ: 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και σε μορφή αφίσας) σε εθνικά ή/και διεθνή επιστημονικά συνέδρια (προφορική παρουσίαση τουλάχιστον 1, υπό μορφή αφίσας τουλάχιστον 2)

5/ανακοίνωση

Αγγλικά (βασική/καλή γνώση) σε επίπεδο First Certificate in English ή επίπεδο Β2

ON/OFF

Ανάπτυξη Νέων Υλικών για Ενεργή και Έξυπνη Συσκευασία.

e-max.it: your social media marketing partner