Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20297/2021
28-04-2021
13-05-2021
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ TΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΈΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΈΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (HICOTEG)
82708

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου x 10

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

ON/OFF

Εμπειρία στον χαρακτηρισμό ηλεκτρικών και θερμοηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών

ON/OFF

Χρόνια Εμπειρίας σε Ερευνητικά Προγράμματα (βεβαίωση προϋπηρεσίας)

Έτος x 20 με max 100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

25 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 20 με max 100

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Παρουσιάσεις x 5 με max 200

ΕΕ4 - Μοντελοποίηση ΘΗ συμπεριφοράς ΝΑΝΟ-ΙΣΤ σε πολλαπλές κλίμακες.

  • Μοντέλο ΘΗ συμπεριφοράς για ΘΗ ιεραρχικές ενισχύσεις.
  • Μοντέλο ΘΗ συμπεριφοράς για 2D και 3D γεωμετρίες ΝΑΝΟ-ΙΣΤ.
e-max.it: your social media marketing partner