Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19987/2021
26-04-2021
11-05-2021
ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
61530

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ

Βαθμός πτυχίου Χ 3

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία ως Λογοθεραπευτής

Αρ. Ετών Χ 4 μόρια

μέγιστο τα 20 μόρια)

Καλή γνώση Αγγλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό σχετικό συναφές με το ερευνητικό θέμα του έργου

10

Ερευνητική εμπειρία σχετική με το ερευνητικό θέμα του έργου

Αρ. Ετών Χ 2 μόρια (μέγιστο 10 μόρια)

Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6, ΕΕ7, ΕΕ10, ΕΕ11.

e-max.it: your social media marketing partner