Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18178/2021
13-04-2021
28-04-2021
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
STONE ART -"Ανάπτυξη του Θεματικού Πολιτιστικού Τουρισμού μέσω της Διαφύλαξης της Οικοδομικής Τέχνης της Πέτρας"
82662

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα / Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με εξειδίκευση στο χώρο, στο σχεδιασμό και το δομημένο περιβάλλον

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Διετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού και Χωρικές Αναπαραστάσεις

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη

 

1.  Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε θέματα που αφορούν στα εξής αντικείμενα:

·       Μέσα Αναπαράστασης στην Αρχιτεκτονική

·       Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

·       Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 30

Ενδιάμεσο επίπεδο -50

Ικανός – 100

2.  Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του –

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

3.     Επικοινωνιακές/Οργανωτικές Ικανότητες, Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Architect / Αρχιτεκτονικές & επιστημονικές συμβουλές - Τεκμηρίωση των επιλεγμένων μνημείων - Ανάπτυξη των τρισδιάστατων μοντέλων σημαντικών μνημείων.

e-max.it: your social media marketing partner