Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14013/2021
19-03-2021
05-04-2021
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
82506

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

ON/OFF

Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργαστηριακό χώρο με πιστοποίηση ISO

10

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση αντίστοιχων έργων

10

Αποδεδειγμένη Γνώση Ιταλικής Γλώσσας

10

Αποδεδειγμένη Γνωση Η/Υ

10

  • Ενζυμικά καταλυόμενη σύνθεση προσθέτων τροφίμων (αρωμάτων και βελτιωτικών της γεύσης) υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του ΠΕ1: Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για παραγωγή προσθέτων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ2: Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με χρήση πρωτεασών φυτικής προέλευσης.
  • Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής.
e-max.it: your social media marketing partner