Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9215/2021
24-02-2021
11-03-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: Ανάλυση Μεγαδεδομένων Ρομποτικού συστήματος υποβοηθούμενης βάδισης και 3D συστήματος καμερών για βέλτιστη κινητική αποκατάσταση - Υποέργο 1: Υλοποίηση και Αξιολόγηση
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Πληροφορική

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων/ λογισμικού.

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end) σε πληροφοριακά συστήματα (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Συμμετοχή σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού και επεξεργασία δεδομένων για την αξιολόγηση της κατάστασης ασθενών με κινητικά προβλήματα.  

  • Προδιαγραφές και αξιολόγηση συστήματος υπερυπολογιστή.
  • Ανάπτυξη λογισμικού παρασκηνίου.
  • Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και επεξεργασία δεδομένων και σημάτων.
  • Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς.
e-max.it: your social media marketing partner