Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7881/2021
16-02-2021
03-03-2021
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
61291

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Φοιτητής Τεχνολόγος Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Καλή (Επίπεδο B2) 10 μονάδες

Πολύ καλή (Επίπεδο C1) 15 μονάδες

Άριστη (Επίπεδο C2) 20 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

«D4. Investigation of the effects of the selected herbs on quality & organoleptic meat characteristics; The consumers attitude on novel chicken and pork meat».

e-max.it: your social media marketing partner