Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7535/2021
12-02-2021
01-03-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Ειδικότητα Ορθοπεδικού Ιατρού

ON/OFF

Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής

ON/OFF

Προϋπηρεσία σε Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Έτη Χ 5 μέγιστο 20

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με έμφαση στην αποκατάσταση.

ΑΡ. ΑΝΑΚ. Χ 5 μέγιστο 20

Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης:

  • Ιατρική καθοδήγηση στον σχεδιασμό Ευφυών Μεθόδων, Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων.
  • Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς.
  • Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς.
e-max.it: your social media marketing partner