Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7413/2021
11-02-2021
26-02-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Πληροφορική

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εξειδίκευση σε MATLAB, Python, Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), βαθιά μάθηση (Deep Learning), Επεξεργασία Σήματος. Αποδεικνύεται από συμμετοχή σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου ή κύκλους μαθημάτων σεμιναριακού τύπου.

Κύκλος μαθημάτων Χ 5, Μέγιστο 30

Προγενέστερη ενασχόληση με επεξεργασίας σήματος ή εικόνας, αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, μεταπτυχιακές διατριβές, διδακτορικό δίπλωμα κ.ο.κ

Εργασίες Χ 5, Μέγιστο 20

Ερευνητική Εμπειρία συναφής με την επεξεργασία βιοιατρικού σήματος και εικόνας.

Μήνες Χ 2 , Μέγιστο 20

Επεξεργασία σημάτων και εικόνων από ετερογενείς πηγές:

  • Προδιαγραφές και αξιολόγηση συστήματος υπερυπολογιστή.
  • Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων από ετερογενείς πηγές για τον παρακολούθηση. ασθενών με κινητικές διαταραχές.
  • Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και δεδομένων από τα σήματα.
  • Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς.
e-max.it: your social media marketing partner