Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7265/2021
10-02-2021
25-02-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Φυσικής   

ON/OFF

Γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2 ή ανώτερο)

10/100

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία, εκπαίδευση, στην λειτουργία,  συντήρηση επισκευή εργαστηριακών ηλεκτρονικών διατάξεων, οργάνων χαρακτηρισμού υλικών με  ακτινοβολίες ακτίνων-Χ, φασματόμετρων μικροκυμάτων, ορατού, υπεριώδους, υπέρυθρου.

50/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με ανώτερο όριο 50 μονάδες  

Εργαστηριακή εμπειρία, εκπαίδευση, σε ανάπτυξη και χρήση software ελέγχου επιστημονικών οργάνων και συλλογής δεδομένων, όπως LabView, και εφαρμογή τους  σε οργανολογίες μελέτης και χαρακτηρισμού υλικών.

20/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας με ανώτερο όριο 20 μονάδες  

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στη  σύνθεση και φυσικοχημική μελέτη πρότυπων λειτουργικών υλικών καταλυτικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών υλικών. 

20/100

10 μονάδες για κάθε έτος εμπειρίας, 10 μονάδες για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με ανώτερο όριο 20 μονάδες  

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομίας ειδών συσκευασίας, ειδών αγροτικής χρήσης κ.ά.

e-max.it: your social media marketing partner