Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5942/2021
03-02-2021
18-02-2021
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
82479

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Καλή Γνώση επιπλέον Γλώσσας εκτός Αγγλικών

10 μονάδες ανά γλώσσα

Αποδεδειγμένη γνώση αναλυτικών τεχνικών
(προϋπηρεσία, σεμινάρια, κτλ.)

ON/OFF

Γνώση Χρήσης Η/Υ (word, excel, internet)

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοχημικών συστατικών και βιοδραστικών ενώσεων των εκχυλισμάτων μέσω UHPLC-MS/MS, στην ΕΕ2. Ανάλυση εκχυλισμάτων - ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών.

e-max.it: your social media marketing partner