Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5269/2021
01-02-2021
16-02-2021
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
82797

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας

Βαθμός Πτυχίου x10 μόρια

Μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Χημείας με θέμα διατριβής συναφές με το αντικείμενο.

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

ON/OFF

Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων, Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων και Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο, στις ενότητες εργασίας:

  • ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP).
  • ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων.
  • ΕΕ5. Ανάπτυξη προγραμματιζόμενων μορίων φορέων που ανταποκρίνονται και στοχεύουν τον καρκίνο.
e-max.it: your social media marketing partner