Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3378/2021
21-01-2021
05-02-2021
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΑΤΕΙ)

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

3

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

4

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones

Μήνας x 10 με max 200

5

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικών επεξεργασίας εικόνας θερμογραφίας

Μήνας x 10 με max 200

6

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

  • Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3): Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones
  • Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία (ΕΕ4): - Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία                                                                                                                                       - Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων                                                                                                                                               - Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου
  • Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5): - Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα                                                                                                                                                                               - Έκθεση αξιολόγησης συστήματος
e-max.it: your social media marketing partner