Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 43963/2020
20-11-2020
07-12-2020
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
82479

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Χημεία

ON/OFF

Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC).

ON/OFF

Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ2: Ανάλυση εκχυλισμάτων-ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών.

e-max.it: your social media marketing partner