Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 38420/2020
23-10-2020
09-11-2020
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
HOMORE: ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
82475

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής με Πτυχιακή Εργασία ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής/αλλοδαπής

βαθμός πτυχίου X 4

Προγραμματισμός σε C/C++, Java, πολυνηματικές εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, Linux

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πιστοποιητικό γνώσεων αγγλικής γλώσσας Β2 ή ανώτερο

NAI/OXI

Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης χρονοσειρών δεδομένων σε πλαίσιο μοντέλου/προβολής/ελεγκτή

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 24)

Προγραμματιστική γνώση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης/ εξόρυξης δεδομένων

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 24)

Προγραμματιστική γνώση ασφάλειας/κατανεμημένων συστημάτων

μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας Χ 4 (max 12)

«Ανάπτυξη Υλικού-Ολοκλήρωση Συστήματος» και ειδικότερα «Διασύνδεση αισθητηρίων με πύλη, API, λογισμικό λήψης αποφάσεων και σύστημα δημιουργίας κανόνων».

e-max.it: your social media marketing partner