Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37710/2020
20-10-2020
04-11-2020
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΙΡΟΣ
COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
82288

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στη Στατιστική ή Βιοστατιστική

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Στατιστική ή Βιοστατιστική

ON/OFF

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με δείκτη απήχησης, στο χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής

Δημοσίευση x 10, max 100

Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Μήνας προϋπηρεσίας x 1, μέγιστο 10

Αποδεδειγμένη Γνώση σε στατιστικό προγραμματισμό (πχ R)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση στατιστικού προγραμματισμού: WinBUGS /OpenBUGS/ Rjags 

Για κάθε ένα λογισμικό x 10 μόρια

Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner