Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 31480/2020
03-09-2020
18-09-2020
ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
SMARTCITYBUS - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
82835

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

2

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμός συνάφειας 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

3

Σχετικές Δημοσιεύσεις

(αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Μελέτη θεωρητικού υποβάθρου και υφιστάμενης τεχνολογίας για (α) ανάλυση δεδομένων κίνησης σε πραγματικό χρόνο και (β) ανάλυση του ιστορικού των δρομολογίων και του φόρτου αυτών, με στόχο την έγκαιρη παραγωγή αποτελεσματικών προτάσεων για δυναμικό σχεδιασμό δρομολογήσεων ανάλογα με τη ζήτηση, καθώς και της ζήτησης των επιβατών. Καθορισμός απαιτήσεων του συστήματος SmartCityBus.

e-max.it: your social media marketing partner