Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14608/2020
10-04-2020
27-04-2020
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (NANOCEUTICALS)
82432

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Βιοτεχνολόγου ή Βιολόγου, ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός Χ 2 μόρια (μέγιστο: 20)

Eμπειρία στην περιοχή της ενζυμικής και μικροβιακής τεχνολογίας και στην ανάπτυξη νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων

Μήνες εμπειρίας X 2 μόρια

(μέγιστο: 24)

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

10(καλή)/15 (πολύ καλή)/20 (άριστη)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος συναφούς αντικειμένου

6 ή 12 μόρια, αντίστοιχα

Εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση φιλικών στο περιβάλλον βιοδιεργασιών

12 μόρια

Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά και Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια Αριθμός παρουσιάσεων Χ 2 μόρια

 (μέγιστο: 12)

Οικονομοτεχνική μελέτη και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου Ε.Ε.5)

e-max.it: your social media marketing partner