Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14525/2020
09-04-2020
24-04-2020
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
82483

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας

Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια

Μεταπτυχιακός Τίτλος

ON/OFF

Άριστη γνώση πάνω σε τεχνικές Βιοχημείας (MTT, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, καλλιέργειες κυττάρων, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο, τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών, τεχνικές απομόνωσης εξωκυττάριων κυστιδίων από κυτταροκαλλιέργειες και βιολογικά

υγρά, ηλεκτρονιακή μικροσκοπία, DPPH)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση μεθοδολογιών εκχύλισης και απόσταξης

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Εμπειρία τουλάχιστον δυο χρόνων σε αναλυτικές τεχνικές (HPLC, φασματομετρία μάζας)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (Graph Pad, EXCEL, Power Point, Word, Compound Discoverer, Mass Frontier)

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Python και C++

Γνώση Αγγλικής

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Η διερεύνηση της επίδρασης φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών (ΦΑΦ) στην ποιότητα και τον χρόνο συντήρησης υπό ψύξη διαφόρων ειδών κρεάτων που παράγονται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα του χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αιγοπρόβειου και αμνοεριφίων. Το έργο αποσκοπεί να αποδείξει ότι εάν τα κρέατα που παράγονται στην Ήπειρο κατεργαστούν με συγκεκριμένα ΦΑΦ ή μίγματα αυτών, θα διαθέτουν αφενός καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά αφετέρου αυξημένο χρόνο συντήρησης σε νωπή κατάσταση έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν στο εξωτερικό.

e-max.it: your social media marketing partner