Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13872/2020
04-04-2020
21-04-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
82448

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων.

μήνες x 50 με max 600

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού/τεχνολογίες: C++, C#, ASP.NET, MATLAB, HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT, DCMTK toolkit, VTK toolkit, MVVM architecture και γνώση σχεδιασμού και υλοποίσης βάσεων δεδομένων.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κλπ

ΟΝ/OFF

Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση των φάσεων βάδισης αλλά και η εκτίμηση της ποιότητας βάδισης από δεδομένα που προέρχονται από έξυπνα πέλματα κατά τη διάρκεια της «ΕΕ4 Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών».

e-max.it: your social media marketing partner