Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13860/2020
03-04-2020
21-04-2020
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
82466

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Κάτοχος πτυχίου Χημείας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς» - 6,5/10

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα της Ιατρικής Χημείας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «άριστα» - 9/10

ON/OFF

Υποψήφιος/α Διδάκτωρ στο τμήμα Χημείας, τομέα Βιοχημείας

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία στις κυτταροκαλλιέργειες, στο χειρισμό αιμοπεταλίων, την απομόνωση ουδετεροφίλων, την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs) και του χαρακτηρισμού τους

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Lower)

20

3.1 Η μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro.

3.2 Η μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα.

ΕΕ3: Διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων και επιμέρους συστατικών in vitro.

e-max.it: your social media marketing partner