Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13858/2020
03-04-2020
21-04-2020
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ
82466

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό τίτλο με ειδίκευση στα τρόφιμα

ON/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία ή συναφή ειδικότητα

ON/OFF

Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων που αφορούν στην αξιοποίηση φυτικών παρασκευασμάτων για την παραγωγή τροφίμων και ποτών

ON/OFF

Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετιζόμενες με τη μελέτη φυτικών παρασκευασμάτων

ON/OFF

3.1 Η μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης εκχυλισμάτων ως προς την ικανότητα αναστολής της οξειδωτικής τροποποίησης της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL), in vitro.

3.2 Η μελέτη των αντιφλεγμονωδών δράσεων εκχυλισμάτων ως προς την ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, την ενεργοποίηση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος ανθρώπου και την παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs), από ανθρώπινα ουδετερόφιλα.

ΕΕ3: Διερεύνηση της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης εκχυλισμάτων και επιμέρους συστατικών in vitro.

e-max.it: your social media marketing partner