Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12817/2020
30-03-2020
14-04-2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (EUSLEEP)
82467

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Νοσηλευτικής

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εκπαιδευτική εμπειρία σε Εργαστήριο Ύπνου 

ΜΗΝΕΣ Χ 5 μέγιστο 60

Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4)

  • Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου
  • Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο
e-max.it: your social media marketing partner