Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12443/2020
23-03-2020
07-04-2020
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΕTΕΡΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΖΩΝΗ-ΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΓΩΓΗ CO2 ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ H2O
82782

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Φυσικής ή Χημείας ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τομέα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Χημικής Μηχανικής ή Χημείας ή Φυσικής

ON/OFF

Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency, C2)

10/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία σε προηγμένες μεθόδους σύνθεσης υλικών και ειδικότερα της Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP)

40/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών FTIR, Raman, XRD, XPS, EPR

25/100

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση αναλυτικών  τεχνικών GC-TCD, GC-MS, HPLC

25/100

Ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτικών νανοδομών με βάση οξείδια και υποξείδια μετάλλων μέσω Τεχνολογίας Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας (FSP) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για Τεχνητή φωτοσύνθεση.

e-max.it: your social media marketing partner