Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12345/2020
20-03-2020
06-04-2020
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (CALLINECTES SAPIDUS)
82378

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Εμπειρία σε μελέτες κατασκευής μονάδων παραγωγής, επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων

ΟΝ/ΟFF

Εμπειρία σε σύνταξη επιχειρηματικών πλάνων συναφών έργων

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε έργα σχετικά με αλιευτικές κατασκευές (έως 300 μονάδες)

(5 μονάδες / μήνα απασχόλησης)

Επιχειρηματικό πλάνο σχετικά με την παραγωγή, προώθηση και εμπορία των προϊόντων και πιο συγκεκριμένα: Μελέτη κατασκευής μονάδας παραγωγής προϊόντων και επιχειρηματικό πλάνο για την εκμετάλλευση των προϊόντων της σάρκας του μπλε καβουριού καθώς και συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας.

e-max.it: your social media marketing partner