Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12099/2020
18-03-2020
02-04-2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
82534

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Noσηλευτικής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη συνδεσμολογία και παρακολούθηση  βιοσημάτων από ασθενείς

Μήνες Εργασίας Χ 5, Μέγιστο 250

Διορθώσεις-βελτιώσεις αλγορίθμων PRESAGE με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης - Επιλεκτική επανάληψη εργαστηριακών ελέγχων - Οριστικοποίηση έκδοσης πρωτοτύπου PRECURSOR, επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετέχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας), προμήθεια συσκευών RPM για χρήση στη πειραματική επίδειξη - εκπαίδευση χρηστών, και οργάνωση - εκτέλεση Πειραματικής Επίδειξης

e-max.it: your social media marketing partner