Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12085/2020
18-03-2020
02-04-2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
82534

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Ιατρικής

ON/OFF

Να βρίσκονται στο στάδιο λήψης ειδικότητας Πνευμονολογίας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχετική με τη διαχείριση ασθενών που πάσχουν από ΧΑΠ

Μήνες Εργασίας Χ 5, Μέγιστο 250

Επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετάσχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας)

e-max.it: your social media marketing partner