Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12009/2020
17-03-2020
01-04-2020
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (InflaCardio)
82780

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών στη Βιολογία, Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Ιατρική ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

[Βαθμός πτυχίου]*10

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοστατιστική, Γενετική, Επιδημιολογία ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

[Βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου]*10

3

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στη Βιοστατιστική, Γενετική, Επιδημιολογία ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα

ON/OFF

4

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

ON/OFF

5

Γνώσεις προγραμματισμού σε R ή συναφή στατιστικά προγράμματα

ON/OFF

6

Σχετική ερευνητική εμπειρία σε ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων

5 μόρια / μήνα (max 210)

 

Α/Α

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Συνέντευξη

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 50

Ενδιάμεσο επίπεδο - 100

Ικανός – 150

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 50

Ενδιάμεσο επίπεδο - 100

Ικανός – 150

2

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλικά

Καλή Γνώση – 50

Πολύ Καλή Γνώση – 100

Άριστη Γνώση - 150

3

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

[Αριθμός Δημοσιεύσεων]*10 (max 50)

  1. Πολυμεταβλητή ανάλυση σάρωσης το γονιδιώματος (GWAS)
  2. Μενδελιανή τυχαιοποίηση
e-max.it: your social media marketing partner