Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11889/2020
16-03-2020
31-03-2020
ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
82396

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών

ON/OFF

Γνώση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών υπολογισμών

ON/OFF

Γνώση στον υπολογισμό ηλεκτρικών-μαγνητικών ιδιοτήτων υλικών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση αριθμητικών επιλύσεων πεπερασμένων διαφορών  και νευρωνικών δικτύων (συζευκτική απαίτηση)

40

Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Python και Go (συζευκτικά)

20

Γνώση πακέτων οπτικοποίησης μεγάλων δεδομένων και διαχείριση σταθμών εργασίας με λειτουργικό Linux

20

Επιστημονική  Δημοσίευση (περιοδικό με κριτές ή στο ηλεκτρονικό αποθετήριο arXiv)

20

 

1.    Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3).

  • Λογισμικό συντονισμού για 1 drone
  • Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου
  • Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones
e-max.it: your social media marketing partner