Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 47545/2019
12-12-2019
27-12-2019
Ανδρέα Σάββα-Χαλιλάι
Ακαμψία υποπολυπτυγμάτων σε ανώτερες συνδιαστάσεις
82409
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ON/OFF
Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών η Φυσικής ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Μαθηματικά ON/OFF
Διδακτορικό Δίπλωμα στο αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία» ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε έγκριτα περιοδικά 70 μονάδες
Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα 20 μονάδες
Διδακτική εμπειρία 10 μονάδες

Έρευνα στις περιοχές: Υποπολυπτύγματα με θετικό δείκτη της σύμμορφης μηδενοκατανομής σε χώρους σταθερής καμπυλότητας, επιφάνειες πολυπτύγματων Riemann ή πολυπτυγμάτων Kaehler-Einstein, ελαχιστικές επιφάνειες, επιφάνειες σε τετραδιάστατα πολυπτύγματα Calabi-Yau, παραμορφώσεις επιφανειών, γεωμετρικές διαφορικές εξισώσεις. Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ2 και EE3 της ερευνητικής πρότασης.

e-max.it: your social media marketing partner