Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11982/2019
01-04-2019
16-04-2019
Χαράλαμπο Σταμάτη
Συνθετική Βιολογία: Από τις ωμικές τεχνολογίες στη γενωμική μηχανική (OMIC-ENGINE)
82179
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Βιολόγος ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός Βαθμός Χ 1 μόριο (μέγιστο: 10)
Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιοκαταλυτικών και νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων και βιοδιεργασιών

Μήνες εμπειρίας X 2 μόρια

(μέγιστο: 48)

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ΟΝ/ΟFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος συναφούς αντικειμένου 10 ή 20 μόρια, αντίστοιχα (μέγιστο: 20)
Εμπειρία στη σύνθεση νανοσωματιδίων για βιολογικές εφαρμογές 10 μόρια
Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές Αριθμός εργασιών Χ 2 μόρια (μέγιστο: 12)

- Κατασκευή νανοσωματιδίων μιτοχονδριακής στόχευσης

- Ανάπτυξη υπηρεσιών. Εναρμόνιση υπαρχουσών μεθοδολογιών και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων μέσω της ανάπτυξης νανοβιοκαταλυτικών εργαλείων και διατάξεων.

e-max.it: your social media marketing partner