Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7394/2019
27-02-2019
14-03-2019
Βιοπληροφορική ανάλυση μεγάλου όγκου γενωμικών δεδομένων ασθενών με όγκο εγκεφάλου και ανάπτυξη εξελιγμένων αλγόριθμων για την εύρεση βιοδεικτών και την πρόβλεψη της πιθανότητας κυτταρικών μεταλλάξεων
82463
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη της Βιολογίας ή της Χημείας με εμπειρία στο γλοιοβλάστωμα. ON/OFF
Ερευνητική και βιβλιογραφική εμπειρία στους όγκους εγκεφάλου και ειδικότερα του γλοιοβλαστώματος ON/OFF
Εργασίες σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. ON/OFF
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. ON/OFF

Συλλογή δεδομένων σχετικά με τους όγκους εγκεφάλου και ειδικότερα του γλοιοβλαστώματος στις ενότητες εργασίας.

e-max.it: your social media marketing partner