Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 658/2019
08-01-2019
23-01-2019
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων/παραπροϊόντων, φυτικών πρωτεασών και οινοποιητικών ζυμών για παραγωγή προϊόντων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας
82506
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ στη Χημεία ON/OFF
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Βιοχημείας σχετικό με πρωτεολυτικά ένζυμα ON/OFF
Διδακτορική διατριβή στην Ενζυμική Βιοτεχνολογία ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων Βιοτεχνολογίας ON/OFF
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Αριθμός εργασιών Χ 10 μόρια

(Μέγιστο:150 μόρια)

Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση προγραμμάτων υπολογιστικής προσομοίωσης 10
Δεύτερη Ξένη Γλώσσα 10
  • Ενζυμικά καταλυόμενη σύνθεση προσθέτων τροφίμων (αρωμάτων και βελτιωτικών της γεύσης) υψηλής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του ΠΕ1: Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για παραγωγή προσθέτων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ2: Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με χρήση πρωτεασών φυτικής προέλευσης
  • Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής
e-max.it: your social media marketing partner