Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 659/2019
08-01-2019
23-01-2019
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Εκμετάλλευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων/παραπροϊόντων, φυτικών πρωτεασών και οινοποιητικών ζυμών για παραγωγή προϊόντων τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας
82506
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο: Βιολογίας. Γεωπονίας, ή Χημείας ON
Κατοχή διδακτορικού τίτλου στο γνωστικό πεδίο των μοριακών βιοεπιστημών, κατά προτίμηση Μοριακή Μικροβιολογία - Βιοχημεία μικροοργανισμών ΟΝ

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση της Βιολογίας ζυμών και βασιδιμυκήτων 10
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 10
  • Ανεύρεση σχήματος οινοποιητικών ζυμών διαφόρων γενών, προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ΠΕ3: Χρήση πολλαπλών συνδυασμών οινοποιητικών ζυμών προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
  • Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων
  • Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής
e-max.it: your social media marketing partner