Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20969/2018
25-10-2018
09-11-2018
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ασλάνογλου Ξενοφώντα
Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
82338
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας 20
Διδακτορικός τίτλος στη νεοτεκτονική - σεισμοτεκτονική 20
Eρευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες) 20
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το θέμα 20
Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ΓΣΠ/GIS 10
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 10

Αποτύπωση κατολισθητικών φαινομένων, σε σχέση με τα είδη δασοκάλυψης και έρευνα πεδίου για εντοπισμό ρηγμάτων. 

e-max.it: your social media marketing partner