Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20968/2018
25-10-2018
09-11-2018
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ασλάνογλου Ξενοφώντα
Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
82338
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας 10
Διδακτορικός τίτλος στην ενεργό τεκτονική 20
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες) 20
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εργασία υπαίθρου σχετική με την αναγνώριση και χαρτογράφηση ενεργών ρηγμάτων 30
Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με το θέμα 10
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 10

Προσδιορισμός κατάλληλων θέσεων για εγκατάσταση ανιχνευτικων διαταξεων μέτρησης ραδονίου σε ενεργά ρήγματα, τοποθέτηση, συλλογή και επεξεργασία των διαταξεων αυτών.

e-max.it: your social media marketing partner