Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2447/2017
14-02-2017
01-03-2017
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Σαλαντή
OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly - OPERAM
81839
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην στατιστική ή την επιδημιολογία 5
Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών 5
Γνώση μεθοδολογίας μετα-ανάλυσης Μέγιστος βαθμός 5
Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές στον χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής Μέγιστος βαθμός 5
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις στη μέτα-ανάλυση δικτύων Μέγιστος βαθμός 5
Προγραμματισμός στο πακέτο STATA Μέγιστος βαθμός 3
Γνώση μεθοδολογίας μετα-ανάλυσης δικτύων Μέγιστος βαθμός 5

Συμμετοχή σε συστηματικές ανασκοπήσεις για «πολύπλοκες» παρεμβάσεις (complex interventions), διενέργεια αναλύσεων με τη χρήση μέτα-ανάλυσης δικτύων και ανάπτυξη σχετικής μεθοδολογίας

e-max.it: your social media marketing partner