Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16258/2016
12-10-2016
25-10-2016
Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Επαναστατικές τεχνολογίες βασιζόμενες στο γραφένιο (GrapheneCore1)
81977
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μηχανικός ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών 1×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 10
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε επιστήμη υλικών ή φυσική 2×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 20
Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου μέγιστο 20
Εμπειρία σε προγραμματισμό και υπολογιστικές τεχνικές μέγιστο 20
Συστάσεις (2) μέγιστο 15
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας μέγιστο 5
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Υπολογιστικές μέθοδοι ηλεκτρομαγνητισμού ή/και νανοφωτονικής μέγιστο 20
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ανακοινώσεις σε συνέδρια, λοιπές δημοσιεύσεις 5×αριθμός δημοσιεύσεων, μέγιστο 10

Μελέτη και προσομοίωση των φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου, της αλληλεπίδρασής του με μεταλλικές νανοδομές, κυματοδηγούς και νανο-κεραίες, και της εφαρμογής του σε οπτοηλεκτρονικές και πλασμονικές εφαρμογές όπως φωτοανιχνευτές, βιοαισθητήρες και φωτονικά κυκλώματα στις φασματικές περιοχές απο THz μέχρι ορατό και UV [WP8]

e-max.it: your social media marketing partner