Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3282/2016
02-03-2016
18-03-2016
Καθηγήτρια Ευαγγελία Πιτουρά
Balkaneana: A Europeana Digital Library Initiative for the Cross Border Area of Greece and Albania
81345

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ή διπλώματος Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος  (απαιτείται αντίγραφο πτυχίου).

(5 * μ.ο. βαθμολογίας)/10

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική (απαιτείται αντίγραφο πτυχίου).

(5 * μ.ο. βαθμολογίας)/10

εμπειρία σε προγραμματισμό και ιδιαίτερα σε βάσεις δεδομένων και διεπαφές (όπως αποδεικνύεται από το βιογραφικό του υποψηφίου).

10

Αρτιότητα πρότασης ενδιαφερόμενου (σαφήνεια, τεκμηρίωση, ανάλυση)

10

«ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» (μέρος του παραδοτέου Π4.4.1 – TESTINGANDMAINTENANCE)

«ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (μέρος του παραδοτέου Π4.2.1 – USERINTERACTION: DESIGNANDDEVELOPMENT)

e-max.it: your social media marketing partner