Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29720/2015
22-12-2015
15-01-2016
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)

ΔΕΚΑ (10)

KATOXHΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟYΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΚΟΣΙ (20) για κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας ή ΠΕΝΤΕ (5) για κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΚΟΣΙ (20) για τον/την υποψήφιο που εκπονεί διατριβή στην ιατρική στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας της υγείας ή ΠΕΝΤΕ (5) για τον/την υποψήφιο που εκπονεί διατριβή στην ιατρική σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ για ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας της υγείας και ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ για ερευνητική εμπειρία σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στο γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας της υγείας και ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά στην διεξαγωγή των κλινικών συνεντεύξεων και γενικά στη συλλογή των δεδομένων, στην καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων και στην στατιστική τους επεξεργασία, στην προετοιμασία και παρουσίαση των ανακοινώσεων σε συνέδρια, στη συγγραφή των δημοσιεύσεων καθώς και στην προετοιμασία και διενέργεια της ημερίδας που θα διοργανωθεί στο τέλος της μελέτης

e-max.it: your social media marketing partner