Πρόσκληση Εκδήλωης Ενδιαφέροντος 29718/2015
22-12-2015
15-01-2016
Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP)
81855

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΚΑ (10)

ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΡΙΑΝΤΑ (30) για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας και ΠΕΝΤΕ (5) για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ (40)

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΤΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΟΚΤΩ (8) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΕ (5)

Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά προκειμένου να εξαχθεί γενωμικό DNA από δείγματα περιφερικού αίματος με τη χρήση εμπορικά διαθέσιμου σετ αντιδραστηρίων (QIAGEN, DNABloodMidikit)

e-max.it: your social media marketing partner