Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20835/2015
30-09-2015
15-10-2015
Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Σαλαντή
OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly - OPERAM
81839

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην βιοστατιστική ή την επιδημιολογία

5

Διδακτορικό στην βιοστατιστική ή επιδημιολογία

5

Άριστη γνώση Αγγλικών

5

Γνώση μεθοδολογίας μετα-ανάλυσης

Μέγιστος βαθμός 5

Τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις  σε διεθνή περιοδικά με κριτές στον χώρο της επιδημιολογίας και βιοστατιστικής

Μέγιστος βαθμός 3

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προγραμματισμός στο πακέτο STATA 

Μέγιστος βαθμός 3

Γνώση του λογισμικού WinBUGS

Μέγιστος βαθμός 3

Γνώση μεθοδολογίας μετα-ανάλυσης δικτύων

Μέγιστος βαθμός 3

Προετοιμασία πρωτοκόλλων και ανάπτυξη μεθοδολογίας για μετα-ανάλυση δικτύων με «πολύπλοκες» παρεμβάσεις (complexinterventions)

e-max.it: your social media marketing partner