Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19210/2015
11-09-2015
25-09-2015
Μαρία Κωνσταντή/ Καθηγήτρια Φαρμακολογίας
Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
80753

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Φοιτητής

50

Καλή γνώση μοριακών τεχνικών, κυτταροκαλλιεργειών-primary hepatocyte cultures

30

Ανάπτυξη διαγονιδιακών στελεχών

15

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση αγγλικών

5

Διατήρηση διαγονιδιακών ζώων, ανάπτυξη κυτταροκαλλιεργειών και συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις φαρμακολογικές δράσεις φυτών και ενσωμάτωσή τους στη βάση δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου

e-max.it: your social media marketing partner