Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16435/2015
20-07-2015
31-07-2015
Καθηγητής, Ιωάννης Γεωργίου
Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
81088

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχιούχος του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή συναφούς αντικειμένου

10

Υποψήφιος Διδάκτορας Νευρολογίας με αντικείμενο νευρογενετικά νοσήματα

20

Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Μέγιστο 30

Εμπειρία σε χρήση στατιστικών προγραμμάτων

Μέγιστο 30

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε συγγραφή δημοσιεύσεων και πρωτοκόλλων

Μέγιστο 10

Αξιολόγηση και αξιοποίηση των πρωτοκόλλων

e-max.it: your social media marketing partner