Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15902/2015
13-07-2015
24-07-2015
Ανδρέας Τζάκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων
Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
81089

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος Χημείας ή Βιολογίας

20

Εμπειρία στη λήψη, ανάλυση και επεξεργασία φασμάτων NMR

Μέγιστο 25

Εμπειρία στη χρήση υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC), υγρής χρωματογραφίας σε σύζευξη με φασματομετρία μαζών (LC-MS)

Μέγιστο 25

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμμετοχή σε συνέδρια

Μέγιστο 10

Συλλογή φαρμακευτικών φυτικών ειδών, εκχύλιση φυτικών ειδών, κλασμάτωση εκχυλισμάτων απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοχημικών

e-max.it: your social media marketing partner