Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.
sex numaralarıorospu kız numaralarıdul bayan numarası

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5016/12-03-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού
17-03-2014
02-04-2014 09:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Χατζηλουκάς Ευστάθιος, τηλ: 26510-07331
NΑΝΟ-ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5016/12-03-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5016/12-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ