Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.
if you want to see sex number are sex numaraları here ofcourse this page webpage is perfec to choose this webpage has gave women numberbayan numarası from turkey

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5016/12-03-2014) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού
17-03-2014
02-04-2014 09:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Χατζηλουκάς Ευστάθιος, τηλ: 26510-07331
NΑΝΟ-ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5016/12-03-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5016/12-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ