Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.
if you want to see sex number are sex numaraları here ofcourse this page webpage is perfec to choose this webpage has gave women numberbayan numarası from turkey

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αρ. Πρωτ.: 19593/31-10-2013) για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Χημικών & Εργαστηριακών Αναλωσίμων
17-12-2013
14-01-2014 09:30
κα. Στεργίου Παναγιώτα, τηλ: 26510-08395
NΑΝΟ-ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
19593/31-10-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19593/31-10-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Χημικών & Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 5.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 2.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3 και 1.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4