Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4420/23-03-2016) για την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών» συνολικού προϋπολογισμού 10.100,00€
23-03-2016
08-04-2016 12:30
κα. Φώτου Ιωάννα, τηλ: 26510-09132
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY, CHINA
4420/23-03-2016

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 4420/23-03-2016), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών», συνολικούπροϋπολογισμού 10.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Α, 4.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Β, και 800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Γ

e-max.it: your social media marketing partner