Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

16-07-2018
EURAXESS ASEAN Flashnote Funding & Fellowship Opportunities in Europe 2 July 2018 EURAXESS Helps You Succeed – Tutorial Series “The Unofficial Guide to Writing EU Research Grant Proposals” EURAXESS Jobs There are currently over 6000 open research job positions available on the EURAXESS Jobs database. H2020: Fellowships & Funding Opportunities European Research Council (ERC) – ERC Advanced Grants | ERC Advanced Grants offer long-term funding to pursue ground...

16-07-2018
Για την έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερομένων τελικών δικαιούχων, για χρηματοδότηση δράσεων του τομέα Τηλεπικοινωνιών από τον Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. 70214/28-6-2018 έγγραφο της υπηρεσίας με τον προγραμματισμό των προσκλήσεων CEF-Telecom έως το τέλος του 2018.   Με εκτίμησηΕκ μέρους της ΕΥΣΕ Βασιλική ΠαχήΥπουργείο Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΕιδική Υπηρεσία Συντονισμού της ΕφαρμογήςΜονάδα Ε': Διευρωπαϊκών Δικτύων και...

09-07-2018
Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας ενημερώνουμε (βλ. συνημμένο αρχείο) για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠA.Δ.Α.: http://www.teiath.gr/eee/articles.php?id=78184&lang=el&rid=cat&omid=  ...

09-07-2018
Εκ μέρους της ΜΟΔΥ/ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σας ενημερώνουμε για τη χρονική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (νέα καταληκτική ημ. 15/07/2018) υποβολής υποψηφιότητας για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (βλ. συνημμένο αρχείο)....

09-07-2018
Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας ενημερώνουμε (βλ. συνημμένο αρχείο) για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Αιγαίου....

03-07-2018
Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σας ενημερώνουμε (βλ. συνημμένο αρχείο) ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Ε.Μ.Π.. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.: http://announcements.edeil.ntua.gr/calls....

03-07-2018
Dear Madam or Sir, Increase the visibility and attractiveness of your research activities through a coherent communication strategy with multi-platform storytelling and the right evaluation tools! Choose adequate channels for each audience and keep your internal and external stakeholders happy. For Higher Education and Research Institutions Research and Science Communication Engaging with Stakeholders ● Evaluation ● H2020 Obligations 22nd - 23rd October 2018, Berlin Take a look at our br...

21-06-2018
EURAXESS ASEAN Flashnote 21 June 2018 HORIZON EUROPE (2021 - 2027) The European Commission proposes a 100 billion EURO budget for research and innovation! European Innovation Council (EIC) Prize for Early Warning Epidemics | €5 million prize to find the best solution for setting up an early warning system for epidemics. The challenge is to develop a scalable, reliable, and cost-effective early-warning system prototype to forecast and monitor vector-borne diseases in order to contribute to th...

20-06-2018
Εκ μέρους του Καθηγητή Θεόδωρου Λαόπουλου, Αναπληρωτή Πρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω link έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του ΑΠΘ: https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/22595?ReturnToPage=1&PageSize=3 Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται η Πρόσκληση και η Αίτηση Υ...

19-06-2018
Dear colleague, Restructures and changes introduced with the latest Working Programme (like the inclusion of the face-to-face interviews to the proposal evaluation system) make essential for everyone involved with H2020 projects such as yourself to understand the EC’s own developed PM² methodology. PM², which has only recently become openly available to stakeholders outside the EU institutions, is a Project Management Methodology developed by the European Commission to fit the specific needs...