Διακοπές Ρεύματος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
20-01-2016

Σας γνωρίζουμε ότι: λόγω συντήρησης του δικτύου μέσης τάσης


α) την Παρασκευή 22/1/2016 θα έχουμε διακοπές ρεύματος στα παρακάτω κτίρια:


1. Κλειστό Γυμναστήριο από 16.00 έως 20.00
2. Βιβλιοθήκη από 16.00 έως 20.00
3. Στάδιο από 16.00 έως 20.00


β) το Σάββατο 23/1/2016 θα έχουμε διακοπές ρεύματος στα παρακάτω κτίρια:


1. Πληροφορική από 07.00 έως 10.00
2. Χημικό κτίρια (Χ2,Χ3) και Μαθηματικό μαζί από 08.00 έως 13.00
3. Ζάπειος Φοιτ. Κατοικίες από 08.00 έως 12.00
4. Φυσικό (Φ2,Φ3) από 12.00 έως 16.00
5. Φιλοσοφική και Παιδαγωγικά μαζί από 12.00 έως 18.00
6. Φοιτητική Λέσχη από 15.00 έως 18.00


γ) την Κυριακή 24/1/2016 θα έχουμε διακοπές ρεύματος στα παρακάτω κτίρια:


1. Κτίρια Ιατρικής και Συνεδριακό μαζί από 07.00 έως 10.00
2. Κλειστό Γυμναστήριο από 07.00 έως 10.00
3. Μεταβατικό από 07.00 έως 10.00
4. ΔΙΚΕΠΠΕΕ από 10.00 έως 12.00
5. Πολυδύναμο (κτίριο Μηχανικών Υλικών) από 11.00 έως 13.00
6. Β΄ Φοιτητικές κατοικίες κτίρια (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Στ΄) από 13.00 έως 15.00

 


Από την Τεχνική Υπηρεσία
Πληροφ: Τμήμα Συντήρησης

 

e-max.it: your social media marketing partner